اجرای طرح افزایش قابلیت هضم خوراک دام به روش پیشرفته میکرونایزه

مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: فرآوری مواداجرای طرح افزایش قابلیت هضم خوراک دام به روش پیشرفته میکرونایزه در جوین خوراکی دام از جمله جو و ذرت و تبدیل آن به حالت پرک با هدف کاهش هزینه‌ها در تغذیه دام و راحتی در هضم آن توسط دام از عوامل افزایش بهره وری در صنعت دامداری است.
مریم آبرودی افزود: پرک کردن که یکی از این روش‌های فرآوری مواد خوراکی است علاوه بر کاهش اتلاف خوراک و حمل‌ونقل آسان آن، می‌تواند باعث افزایش مصرف خوراک و درنتیجه رشد بهتر حیوان شود.
وی افزود: این روش برای نخستین بار در جوین با استفاده از دستگاه فرآوری پیشرفته فیلک میکرونایز اجرایی شده است که می‌توان با استفاده از محصولات فرعی کشاورزی برای تأمین کل پروتئین غیر علوفه‌ای جیره موردنیاز گاو‌های شیری استفاده کرد.
مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین تصریح کرد: در این روش جو و ذرت غلطک یا فیلک شده بر خلاف آسیاب شده باعث خوب مخلوط شدن با بخش علوفه‌ای جیره، مانع تخمیر سریع در شکنبه و در نهایت موجب هضم و جذب بهتر خوراک و افزایش عمر مفید دام می‌شود.
آبرودی یادآور شد: میکرونایز یا مادون قرمز در این دستگاه، هم باعث از بین رفتن میکروارگانیسم هاو ویروس‌های موجود بر روی خوراک و هم باعث ژلاتینه شدن نشاسته و از بین رفتن فاکتور‌های ضد تغذیه‌ای می‌شود که این عمل قابلیت هضم پروتئین را افزایش می‌دهد.