آمادگی تامین جوجه اجداد در صورت عدم امکان واردات وجود دارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد آمادگی تامین جوجه یک روزه در صورت عدم امکان واردات وجود دارد.
علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، در تشریح سفر اعضای کمیسیون کشاورزی به استان‌های مازندران و گلستان، گفت: رئیس کمیسیون و اعضای کارگروه دام، طیور و آبزیان در سفر به استان‌های مازندران و گلستان، وضعیت تامین جوجه یک روزه و پایه‌های تولید مرغ گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در زمینه تولید مرغ گوشتی دو وابستگی جدی در زمینه تامین دان و مرغ اجداد داریم، ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این آمادگی تامین جوجه یک روزه در صورت عدم امکان واردات وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه تولید مرغ اجداد فعالیت‌هایی را آغاز کرده است، تصریح کرد: وضعیت کشور از نظر تامین مرغ اجداد باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تا قبل از هر اقدام خصمانه‌ای آمادگی اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم